Vízum do Ruska


S pár přáteli, kteří jsou z různých koutů svÄ›ta, jsme se domluvili, že jako místo naÅ¡eho srazu zvolíme nÄ›jakou východní destinace. Padaly návrhy jako Ukrajina, Rumunsko i BÄ›lorusko, než jsme se vÅ¡ichni jednotnÄ› shodli, že pojedeme do Ruska. Jako dopÅ™edu pÅ™ipravená jsem vÄ›dÄ›la, že bude potÅ™eba zařídit vízum do Ruska. Doptávala jsem, jak se vízum zajiÅ¡Å¥uje a co je potÅ™eba. Cestovní pas jsem mÄ›la z pÅ™edeÅ¡lých cest, ovÅ¡em problémem se jevilo vyřízení tzv. pozvání. Papíru, který vám z Ruska musí poslat vaÅ¡e rodina, známí anebo hotel/ hostel, ve kterém budete Äas v Rusku trávit. Jelikož jsem v Rusku nemÄ›la ani přátele, ani rodinu a chtÄ›la jsem se vyhnout byrokracii s hostelem, kde jsme mÄ›li bydlet, zvolila jsem sice dražší, ale pohodlnÄ›jší cestu. Agentura. Vízum do Ruska jsem si objednala přímo pÅ™es internet a do týdne jsem jej mÄ›la doma. Jedinou nevýhodou je, že musíte dopÅ™edu zvolit pÅ™esný termín, ve kterém Rusko navÅ¡tívíte a opustíte. Musíte si tedy pÅ™esnÄ› naplánovat, jak váš výlet bude koncipován. Protože Rusové jsou nemilostní, vyjedete-li po termínu, budete mít jeÅ¡tÄ› s vízem do Ruska problémy.

CategoriesNezařazené