Nepleťte si špatnou výchovu s Nevýchovou

Zavádějící titulky ve zpravodajství

Jak v tisku, tak na online platformách je možné se setkávat s články a informacemi týkajícími se toho, jakým způsobem může špatná výchova ústit v nevhodné chování a jednání dětí. S tímto tvrzením nelze než souhlasit. Dítě od počátku jeho života obklopuje řada lidí, jež jsou pro něj vzorem a mají tedy zásadní vliv na formování jeho osobnosti a projevů chování.
kreslení voskovkami
Často ovšem dochází k nevhodnému užívání pojmu „nevýchova“. Pokud narazíte na článek uvádějící, že nevychovávat děti je špatné, nebude možné se zde uváděnými informacemi nesouhlasit. Pokud však narazíte na informaci, že Nevýchovou dáváte svým dětem ten nejhorší možný vklad do budoucna, je nutné se proti danému názoru výrazně ohradit.
 
Protože Nevýchova je jedním z nejlepších možných modelů a přístupu k výchově, s jakým se lze v posledních letech setkávat.
Navíc je nutné poznamenat, že se jedná o přístup vymyšlený českými odborníky na pedagogiku, speciální pedagogiku a dětskou psychologii, což je nutné považovat za podstatný počin hodný ocenění, nikoli kritiky.
 nesoucí se batolata

Názor si utvoří každý sám

V případě Nevýchovy je na místě skutečně ponechat na názoru každého jednotlivého rodiče, zda je pro něj daný přístup zajímavý a vhodný. S jejími základními principy se lze seznámit skrze zdarma poskytovaná internetové vysílání, které tak vychází vstříc vytíženosti matek a otců malých dětí. V případě hlubšího zájmu o osvojení si technik nevýchovného přístupu je pak možné vyměňovat si postřehy, názory a nápady se základnou rodičů, která dnes činí již několik desítek tisíc spokojených dospělých.
 
Výchova či nevýchova? Nevychovávat s malým „n“ je základní chabou v rodičovství. Odsuzovat nevychovávání s velkým „N“ je pak chybou v úsudku, kterou lze napravit prostým zjištěním si podrobnějších informací. Vyzkoušejte si Nevýchovu sami a uvidíte, že její přínos pro rodičovství je v jedenadvacátém století značný.

CategoriesNezařazené