Nemocné děti ve školce

S podzimem a zimou se nám ve školkách, školách a dalších školních zařízeních rozmáhá takový nešvar, který mnohé rodiče výrazně trápí. Budeme se bavit převážně o školkách, kde je ta koncentrace doopravdy nejvyšší. Rodiče odvádějí do školky viditelně nemocné děti a paní učitelky a vedení školky s tím může pramálo udělat a co teprve ostatní rodiče a děti, které se pak od nemocných dětí nakazí.
medvídek a nemoc
Ano, dnes a denně se ve školce setkáme s rodičem a dítětem, kteří stojí v šatně, dítě kašle doopravdy nepříjemným kašlem, rodič utírá nos od rýmy, dítě není ve své kůži, je na něm vidět, že mu není doopravdy dobře.
Vy jen vedle stojíte a říkáte si, zda to myslí doopravdy vážně a tušíte, že Vaše dítě má sice silnou imunitu, ale asi ne tak velkou, aby odolalo takovému náporu bacilů. Dítka ve školce spolu sdílí naprosto všechno a nenakazit se od nemocného dítěte je téměř nemožné.
Když na tento fakt upozorníte učitelku, řekne Vám, že o tom ví, ale že s tím nic nemůže dělat, ani nemůže správně upozornit toho rodiče, kašel a rýma nejsou brány jako nemoc a takové dítě musí učitelka do školky přijmout. Sama Vám poví, že ona tím trpí také, protože také nechce být celý podzim, zimu nachlazená nebo nakonec i nemocná.
Když upozorníte samotného rodiče nachlazeného dítka, rodič Vám poví, že se o nemoc nejedná nebo Vám rovnou řekne, že si máte hledět svého a nestarat se o ně.
nemocný chlapec
Za prvé je to neohleduplné k ostatním. Ano, tímto ohrožujete zdraví všech ostatních, které s Vaším potomkem přijdou do styku. Za druhé ohrožujete i zdravotní stav svého dítěte, protože mu evidentně není dobře a teď bude muset být celý den ve školce, jít ven, na procházku, absolvovat náročný program …
Rodiče, zamyslete se a doopravdy nevoďte nemocné a nachlazené děti do školek.
Někdo by mohl argumentovat tím, že nemá hlídání, ale na ošetřovačku můžete jít vždy. Doopravdy mají Vaší sobeckostí, lehkomyslností a ignorancí trpět i ostatní rodiny a učitelky ve školce? Ne. Myslíme si, že by se na tuto problematiku mělo podívat i Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.